Društva su poslala stav o reformi zakona

Sedam hrvatskih društav, ka sudjeluju u Koordinacijskom odboru, je Kancelarstvu sada pismeno dalo svoj stav o predvidjenoj reformi prava narodnih grup u Austriji. Jedna točka se tiče jačanja pozicije Savjetov. Hrvatska društva su protiv jačanja toga gremija. To je rekao Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva (HKD) i kotrig Savjeta za hrvatsku narodnu grupu.

Dva argumenti su protiv
Polag Stanke Horvata postoju dva uzroki za to stav. Prvič da je činjenica ta, da Savezno kancelarstvo po vlašćoj volji i izboru sazove Savjet.

Drugič da se Savjet za hrvatsku narodnu grupu maksimalno jednoč u ljetu sastaje. Pri tom sastanku da podilu subvencije, a to da je i jedina funkcija Savjeta.

Savjet si nije zaslužio višu poziciju
Savjet da si nije zaslužio veću reprezentativnost. „Ovako nima nikakov legitimitet, da se znamda još i zdigne u viši rang”, tako Stanko Horvat dalje. Ako bi Savjet bio pokazao ča dobroga, onda da bi mu se sigurno moglo dati već mogućnosti.

Postoji potribovanje za kolektivnom tužbom
U reformi je i govor o mogućnosti kolektivne tužbe hrvatskih društav. Hrvatska društva su jasno za kolektivnu tužbu, veli Stanko Horvat. Čudakrat da se krši pravo pripadnikov narodne grupe a jedna peršona sama se u konkretnom slučaju ne ufa stupiti pred sud. Onda bi bilo bolje, ako društvo nastupa pred sudom, ar društvo da ima „širji hrbat”. Mogućnost kolektivne tužbu jur postoji. Ovo nije nikakova novost, tako Stanko Horvat. Cilj je, da se ta kolektivna tužba proširi i na narodne grupe.

Protiv vlašćih samoupravov u Gradišću
Koruški Slovenci potribuju da se narodne grupe organiziraju u vlašći samouprava. Zastupniki Gradišćanskih Hrvatov odbijaju ta predlog. Kot je rekao predsjednik HKD-a postoji razlika med Koruškimi Slovenci i Gradišćanskimi Hrvati u tom, da su Gradišćanski Hrvati jako dobro integrirani. „Koruški Slovenci funkcioniraju mimo državnoga aparata”, tako Stanko Horvat. To da je glavni uzrok, zač se Gradišćanski Hrvati suprotivu toj ideji.

Već prav za gradišćanske Hrvate u Beču
Jedna daljnja važna točka u okviru reforme zakona o narodni grupa je jačanje Hrvatov u Beču. Po primjeri iz skandinavskih zemalj, potribuju hrvatska društva već prav za pripadnike hrvatske narodne grupe u Beču. U Skandinaviji su proširili prava narodne grupe na pripadnike u glavni varoši, tako Stanko Horvat na kraju.


to top