Predavanje o hrvatski crikveni jačka

Katarina Koprek je čer u Velikom Borištofu referirala o crikveni jačka, ke su Gradišćanski Hrvati naprik zeli iz Stare domovine i o oni, ke su u Hrvatskoj preuzeli iz Gradišća. Docentica Katoličanskoga bogoslovnoga fakulteta u Zagrebu je rekla, da je jačka Jezuš se je gori stal najstarja jačka, ku su Hrvati zeli sobom u novu domovinu.

Vajkoviće jačke
Iz Gradišća u Hrvatsku su došle u prvom redu jačke, ke je zapisao Trajštofac Juraj Vajković u svojoj pjesmarici. Koprek je rekla, da su po mišljenju zagrebačkoga kanonika Janka Barle-a (1869. – 1941.) u Vajkovićevoj pjesmarici sadržane stare hrvatske crikvene jačke. Pri sastavljanju crikvenih pjesmaric u Hrvatskoj da su zbog toga gledali, da preuzmu i dobri tucet jačak iz Vajkovićeve pjesmarice.

Plod suradnja Povijesnoga instituta i Kuge
Te od Vajkovića zapisane božićne i marijanske jačke da su otiskane i u Vukovićevoj Napevki, po koj se jači u gradišćanski crikva kot i u sada aktualnoj hrvatskoj pjesmarici Pjevate Gospodu pjesmu novu. Predavanje docentice Katarine Koprek je organizirao Hrvatski povijesni institut, ki jur ljetodan dugo sudjeluje s Kugom.


to top