Farnik Joško Preč je 85 ljet star

Farnik i vjerski autor Joško Preč svečuje danas svoj 85. rodjendan. Dušobrižnik nasmijanoga srca je službovao u mnogi hrvatski seli, a svojimi članki se svaki tajedan javlja u Hrvatski novina. Joško Preč se je rodio 19. februara 1926. ljeta u Undi.

Joško Preč: farnik, autor i aktivist
Teologiju je študirao u Juri. Bio je kapelan u Ecs-u i Vedešinu. Potom je kot farnik došao u Hrvatsku Kemlju i kašnje u Novu Goru. Pet ljet dugo je pak poslovao u Beču, Velm-Götzendorf-u i u Dolnjoj Borti. Deset ljet dugo je bio farnik Velikoga Borištofa.

Potom je kratko vrime poslovao u Ketelju i Šundrofu, a do umirovljenja je dvi ljeta dugo bio farnik Fileža. Stekao si je ime kot narodni aktivist i kot vjerski pisac. Tri ljeta dugo je Joško Preč uredjivao crikveni glasnik željezanske biškupije.

Preč živi u Juri
Potom je Joško Preč počeo publicirati svoje vjerske članke u Hrvatski novina. I sada još tajedan za tajednom piše svoju kolumnu. Prikaze i pjesme publicira i u kalendaru Gradišće.
Izašle su mu i samostalne knjige „Bog je ljubav”, „Marija”, i najnovija „Ispunjen ljubavom”. Jubilar sada jur prik 20 ljet dugo živi u Domu umirovljenih duhovnikov u Juri.


to top