Izašao je Hrvatski iseljenički zbornik

Pred kratkim je izašao Hrvatski iseljenički zbornik za 2011. ljeto Hrvatske matice iseljenika. Glavna urednica zbornika je Vesna Kukavica. Knjiga je trojezična. U zborniku su zastupane i gradišćanskohrvatske tematike.

Klimpuški rukopisni fragment
Katarina Tyran predstavlja u Hrvatskom iseljeničkom zborniku Klimpuški rukopisni fragment. Ov fragment iz 1564. ljeta se gleda kot najstarji poznati jezični i pisani dokumenat Gradišćanskih Hrvatov.

Katarina Tyran je u okviru diplomskoga djela na bečanskoj Slavistika analizirala tekst i ovim djelom završila svoj študijum hrvatskoga jezika. Lani je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov izdao diplomsku knjigu u vlašćoj nakladi.

Krowotendörfel u Beču
Sanja Vulić se u članku bavi nekadašnjim Hrvatskim selom u Beču, takozvanim „Krowotendörfelom” i predstavlja u isto vrime Hrvatski povijesni institut u Beču.

Posebno ističe suradnju Instituta s Hrvatskim centrom u Beču. Uz ostalo predstavlja Sanja Vulić i medjunarodne knjževne skupe. Tako piše uz druge o Dani Balinta Vujkova, pri ki su isto sudjelivali reprezentanti Gradišćanskih Hrvatov. Članki u Zborniku su pisani na hrvatskom jeziku. Po tom slijedi kratak sažetak na engleskom i španjolskom jeziku.


to top