39. Dan mladine je u Gerištofu

Dan mladine 2011 će biti u Gerištofu. To javlja Hrvatski akademski klub (HAK). Za ovu najveću manifestaciju Graidšćanskohrvatske mladine su se naticala ukupno troja sela, naime Frakanava, Koljnof kot i Gerištof. Hrvatskomu akademskomu klubu, ki svenek sa seoskom mladinom organizira Dan mladine, ovput odluka zbog dobrih predloženih konceptov nije lako spala, veli HAK-predsjednica Julija Klemen.

90 ljet Gradišće će biti jedna tema
Po intenzivnoj diskusiji u proširenom odboru je pri tajnom glasovanju pak pala odluka, da će se Dan mladine 2011 održati od 9. do 11. septembra u Gerištofu. Po prvi i poslidnji su u Gerištofu priredili Dan mladine 1984. ljeta.

Polag Julije Klemen točno geslo ljetošnjega Dana mladine još nije fiksirano. Jedna tema da će na svaki način biti obljetnica 90 ljet Gradišće, ku ćedu predjelati na primjer u diskusija ili razgovori sa svidoki vrimena.

U pogledu na muzički program ćedu se vrijeda početi razgovori, ar je potribno na čas angažirati grupe, tako Klemen.


to top