Obnavljanje infrastrukture u Koljnofu

U Koljnofu nastavljaju obnavljanje seoske infrastrukture. Po uredjenju seoskoga trga i izgradnji novoga sistema za seosku kanalizaciju ćedu sada sanirati vračiteljsku praksu. U zgradi u centru sela su smješćeni vračitelj za dicu i praktični vračitelj.

Sanirati ćedu vračiteljski centar
K tomu veli načelnik Koljnofa, Feri Grubić, da kanu ta centar obnoviti. Za to su dostali skoro 30 milioni forintov. 90 procentov od toga financiraju Europska Unija i država, a 10 procentov da moraju sami financirati.

Onbnoviti ćedu vračiteljski centar zvana i znutra, a kupiti kanu nove instrumente za vračitelje, je rekao Feri Grubić, načelnik Koljnofa. S obnavljanjem vračiteljske prakse u Koljnofu ćedu početi za misecdan. Zgotoviti ju kanu najkašnje u oktobru ovoga ljeta. Stroški ćedu iznašati oko 30 milioni forintov, to je prilično 110.000 eurov.


to top