Vukić o istupi iz katoličanske crikve

Skoro 2000 vjernikov je lani u Gradišću istupilo iz katoličanske crikve. To je skoro duplo toliko kot ljetodan pred tim. U današnjoj televizijskoj emisiji Dobar dan, Hrvati je Štefan Vukić komentirao te istupe. Katoličanska crikva u Gradišću ima s 1. januarom ovoga ljeta 204.375 kotrigov. 69 vjernikov se je lani opet vrnulo u krilo crikve.

Štefan Vukić o uzroki za istupe
Skandali iz prošlih desetljeć, ki su sada došli na vidilo su po riči peljača Hrvatske sekcije pastoralnoga ureda, Štefana Vukića, odgovorni za mnoge istupe. To da se vidi i iz statistike. Najveći broj isputov da je bio u protuliću lanjskoga ljeta.

Daljnji uzrok za istupe je po riči Vukića, da veze s crikvom već nisu tako jake. „Vjera i crikva su bili stoljeća dugo jako prezentni u svakidanjem životu”, a to da danas već nije tako.


to top