Kárpát-medencei lelkészségek Sopronban

A kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozóját Sopronban rendezik meg január 28-tól 30-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemen a Soproni Katolikus Egyetemi Lelkészség és a helyi Szent Pál Katolikus Szakkollégium szervezésében.

A család és a közösség gondolatisága
Az idei, harmadik találkozó tematikáját a család és a közösség gondolatisága köré építették fel. Mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette a család évét, a rendezvény mottójául a rendezők Szent Pál Efezusiakhoz írt levelének sorait választották: „Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól”.

A magyarországi szerzetesi építészetről
A találkozón előadások hangzanak el a család és a szülői hivatás összefüggéseiről, a teremtéssel és a globális problémákkal kapcsolatos nézetekről. Szó lesz a magyarországi szerzetesi építészetről, tovább arról, hogy miként alakítják a diákhagyományok az értelmiségi létet.

200 fiatal határon túlról
A szervezők kétszáz fiatalt várnak az egyetemi városokból Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről és a Vajdaságból. A soproni találkozó fővédnöke Faragó Sándor professzor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora.


to top