Karol Klemenšić je zlatomašnik

Kot piše Hrvatski glasnik u svojem aktualnom internet izdanju je farnik Kemlje, Karol Klemenšić još lani imao 50. obljetnicu zaredjenja za duhovnika. Rodjeni Koljnofac je od 1973. ljeta farnik Hrvatske Kemlje.

Na njegovu inicijativu su obnovili farof i crikvu u Kemlji a lani su blagoslovili obnovljenu kapelu i novu mrtvačnicu. 76-ljetni Karol Klemenšić je jedan od trih hrvatskih farnikov u gradišćanskohrvatski fara Ugarske.

orf


to top