Koljnof ima novu kanalizaciju

Jur lani u jeseni su u Koljnofu izgradili novi sistem kanalizacije za godinu. Pomoću rinov peljaju vodu u kanal a onda u potok. Za projekt su dostali 61 milion forintov od Europske unije i Ugarske. 11 milioni forintov je investirala općina sama.

Većina Koljnofa je sada prez grabov
Načelnik Franjo Grubić veli, da su ovako prepričili poplave u selu. Okolo Koljnofa da su dost veliki brigu s do 50 metrov razlike k cesti, tako da je pri jakoj godini po puti curila oko 10 centimetrov visoka voda.

Nova kanalizacija je načinjena u prilično tretini Koljnofa. Tim u velikom dijelu Koljnofa već nije grabov, je rekao načelnik Grubić. Gradnja novoga kanala je durala oko tri misece dugo.

orf


to top