Novosti u 2011. ljetu u Austriji

S prvim januarom su smanjili obiteljsku potporu za treto i svako dodatno dite od 36 eurov 40 na 20 eurov na misec. Zvana toga od septembra početo već nećedu isplaćati 13. obiteljsku potporu. Na mjesto toga će stupiti jednaka svota od 100 eurov za svako dite u starosti od 6 do 15 ljet.

Manja potpora za obitelji
Činovniki, ki nastaju oci, smu prve četire tajedne po porodu diteta ostati prez plaće doma. Početo od julija već nećedu isplaćati obiteljsku potporu za študente do 26., nego samo još do 24. rodjendana. Študenti dužih študijskih smirov, vojaki, obavezniki civilne službe kot i majke ćedu dostajati potporu za jedno ljeto duglje.

Sniženje pripomoći za ljude s pačenjem
Novo ljeto je doprimilo počemerenje za ljude s pačenjem i za one kim je potribna pomoć. Pravo na pripomoć u stupnji jedan i dva se otežava tim, da pacijenti moraju dokazati za deset uri višu potriboću za podvaranje nego do sada. Pripomoć u stupnju šest se je zato povišila za 18 eurov na 1.260 eurov u misecu. U svi drugi stupnji se ništa nije minjalo.

Viša taksa za vračtvo
Ljetos su povišili taksu za vračtvo za 10 centov na 5 eurov 10. Ljudi s višimi prihodi sada plaćaju i više prinose za socijalno osiguranje, ar su povišili osnovu najvišega prinosa za 90 eurov na 4.200 eurov.

Kupnja študijskih ljet podražala
Ki kani za višu penziju kupiti nadopunska školska i študijska ljeta, mora sada plaćati znatno već – i to oko 958 eurov na mjesto 313 odnosno 625 eurov do sada.

Egzekutiva će primiti cilvine službenike
Obavezniki civilne službe smu u budućnosti djelati kod carinske, pravosudne i policajske službe. Takovi budući policajci pravoda moraju pred tim još položiti temeljnu izobrazbu kod vojske.

Više sudske takse
Novim ljetom su s jedne strani povišili sudske takse za gradjane i poduzeća, s druge strani na sudu nudu manje servisa. Upisivanje u gruntovnicu je podražalo za 10 procentov. Šparanje kod suda ima i konzekvenzije za postupak pri prometni nesrića.

Tako će se pri nemarnom ranjenju tijela samo još onda sudski postupati protiv krivoga autovozača, ako žrtva već od 14 dani trpi na poslijedica nesriće. To znači, da se uzročnik prometne nesriće već neće tako brzo kriminalizirati – za žrtvu će pravoda biti teže dojti do nadomješćenja škode.

Zbog povišenja poreza na mineralno ulje je dizel u Novom ljetu podražao za 6 centov, benzin za kih 5 centov. Istodobno je vlada povišila i paušalu za pendlare za 10 procentov.

Oštrije kaštige čekaju u budućnosti divljake na cesta. Čim već autovozači prekoraknu brzinski limit, tim duglje će im se oduzeti vozačka dovzola.

Čekovne kartice za dopusnice autov
Od zutra početo ćedu vlasti ispunjavati automobilske dopusnice samo još u formatu čekovne kartice. Dodatni stroški zato iznašaju 20 eurov.

Novosti za autovozače
Najkašnje prvoga februara autovozači tribaju novu vinjetu za autopute i brze ceste. Vinjeta je 30 centov draža nego lani i stoji 76 eurov 50 centov. Ona ima farbu mango-a.

Početo od prvoga februara ćedu u Europskoj uniji novo tipizirati samo još ona vozila, ka kod štartanja automatski nažgu sviće. Ova odredba valja i za Austriju, stara vozila se ne tribaju prilagoditi.

S prvim marcom će se pri kupnji novoga auto povišiti porez na potrošnju goriva NoVA odvisno od škodljivih emisijov za 50 odnosno za 75 eurov.

Podražati će letenje
Letenje će nastati draže. Novi porez na avionsku kartu se jur sada mora plaćati za svaki let u aprilu i kašnje. Na kratki destinacija porez iznaša 8 eurov, na sridnji 20 a na dužički 35 eurov.

Viša cijena za sekt i vino
I vino i sekt su podražali. Uzrok tomu je s jedne strani manja urodja grojza, s druge strani viši stroški za perzonal, transport i pakiranje. Floša austrijanskoga sekta će prosječno stati za 40 centov već.

Podržanje cigaretov
Zbog višega poreza na duhan su cigarete podražale za 15 do 20 centov. S julijom čeka pušače još jednoč povišenje za 5 do 10 centov. Zato smu u budućnosti unutar Europske unije importirati 800 cigaretov na mjesto dosadašnjih 200 cigaretov.

Viši porez na dobitke
Od kurznoga dobitka na akcije će fiskus oduzimati jednu četvrtinu. Porez na prirast imovine u višini od 25 procentov valja za sve vridnosne papire, ki se kupuju početo od prvoga januara, porez će se ali de facto stoprv opstegnuti od oktobra ovoga ljeta.

Je li ćedu banke svojim klijentom navaliti porez, koga one od ljetos početo moraju dodatno plaćati, će se stoprv ispostaviti tokom ljeta.

Kod šparanja za gradjenje će se državna premija smanjiti od četirih na tri i pol procenta, a državna premija za opskrbu za budućnost će pasti od 9 na 8 i pol procenta.

orf


to top