Već od 1000 ljudi istupilo iz crikve

U Gradišću je lani po prvi put prik tisuć ljudi istupilo iz katoličanske crikve. Ljetos da se ta trend na žalost nastavlja, je rekao biškup Egidije Živković. Daleko prik tisuć ljudi da je istupilo. Točne broje da kani objelodaniti u januaru. Njemu da je svaki isput za jednoga preveć, tako Živković.

Išću nove akcente u kontaktu s ljudi
Ali to je i prilika da pogledaju, kade moru staviti nove akcente i prioritete u kontaktu s ljudi, to je rekao biškup Egidije Živković u razgovoru s Austrijanskom agencijom za štampu.

Živković je naglasio i manjak, koga biškupija ima u duhovnički zvanji. Sada da biškupija uz dva biškupe ima 140 svitskih duhovnikov i 27 redovničkih. U prispodobi s crikvom širom svita da željezanska biškupija leži u sredini.

Ali u pogledu na naraštaj da postoji velik manjak uopće onda, ako se gleda, koliko duhovnikov je iz vlašće biškupije i domovine.

orf


to top