Simpozij „100 ljet Hrvatske novine”

Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Hrvatskih novin je ov tajednik gradišćanskih Hrvatov čer održao simpozij, ki je tematski bio vezan uz novine. Marin Berlaković, ki je pisao diplomsko djelo o Hrvatski novina je naglasio važnost, ku novine imaju za identitet gradišćanskih Hrvatov u država, u ki živu.

Petra Gregorić predlaže dva jezične nivo-e
Stručnjakinja za marketing, Petra Gregorić je govorila o poznatoj marki Hrvatske novine. Istovrimeno je upozorila da se ponuda Hrvatskih novin u internetu ne razlikuje od tiskanoga izdanja. Predložila je i dva jezične nivoe novin u tiskanom i u elektronskom izdanju. Glavni urednik novin, Petar Tyran je ponovio svoju viziju o dnevni Hrvatski novina.

NSK Zagreb će digitalizirati sva izdanja HN
Tihomil Maštrović, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, je u svojem referatu nazvistio, da ćedu digitalizirati sva izdanja Hrvatskih Novin, tako da budu putem interneta pristupačna u cijelom svitu. Antonel i Mihael Pranjić su predstavili obnovljenu platformu Hrvatskih novin u internetu. Predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva, Ivica Mikula, kot izdavač Hrvatskih novin, pozitivno ocjenjuje budućnost novin.

Izložba karikaturov Petra Palkovića
U okviru simpozija su čer otvorili i izložbu karikaturov Petra Palkovića. On je u minuli 17 ljeti naslikao kih 800 karikaturov za Hrvatske novine.

orf


to top