UMIZ izdava trojezične dičje knjige

Ugarski medijski i informativni centar UMIZ je izdao četire trojezične dičje knjige. Sve četire nove publikacije su izašle na hrvatskom, ugarskom i nimškom jeziku. Povidajke je napisala ugarska čuvarničarka Katarina Dowas. Za gradišćanskohrvatski prevod se je skrbila Zorka Kinda-Berlaković.

Povidajke, pjesmice, jačke i ilustracije
Naslovi knjig su „Zelena jabuka”, „Snigović”, „Izgubljena list”, „Petar i Pave se pripravljaju na Božić”. Svaka knjiga sadržava uz povidajku pjesmice i jačke i je bogato ilustrirana. Ilustracije su napravila dica.

Naučiti se vridnosti društva i zajedničtva
Polag riči Zorke Kinda-Berlaković knjige dici kanu posredovati vridnosti društva i zajedničtva. Tematski se dvi knjige bavu sa žitkom u jeseni, a dvi knjige sa žitkom i s običaji u zimi.

orf


to top