Hrvatski zidni plakati za osnovne škole

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc) je izdjelao hrvatske plakate za predmetnu nastavu na dvojezični osnovni škola Gradišća. Serija ima opseg od 99 hrvatskih plakatov, ki se moru hasnovati od 1. do 4. razreda. Jedan komplet ima vridnost od oko 1.800 eurov i će se dvojezičnim školam besplatno staviti na raspolaganje.

Prezentacija pri spravišću direktorov
Zidne plakate je hkdc prezentirao danas dopodne u okviru djelatnoga sastanka direktorov dvojezičnih škol Gradišča u Vulkaprodrštofu.

Plakati ilustriraju ono, što se dica uču u školi, veli predsjednik hkdc-a Martin Ivančić. Pri podučavanju da imaju dica svenek hrvatske nazive pre očima, tako da si ove laglje moru zapametit, tako Ivančić. Pokidob da su plakati foliriani se moru sigurno 10 ljet dugo hasnovati.

Projekt za izdjelanje ovih sredstav za podučavanje su podupirali Savezno kancelarstvo, Zemaljska vlada i Ministarstvo za školstvo.

orf


to top