Poduženje asistencijske službe vojakov

Današnji savjet ministrov je odobrio poduženje asistencijske službe u istočnoj Austriji za 2011. ljeto. Broj vojakov ćedu ali tokom ljeta smanjiti. Tako će do sredine 2011. ljeta biti 1000 vojakov u službi. Do konca septembra ćedu smanjiti broj na 500 a prema koncu ljeta ćedu broj vojakov još jednoč reducirati. Asistencijska služba postoji od 1990. ljeta.

Do 2007. su vojaki kontrolirali granicu
Asistencijska služba vojakov u prošli 20i ljeti se more podiliti u dvi etape. Prva etapa je bila od pada željeznoga zastora 1989. ljeta do 2007. ljeta. U tom vrimenu je prilično 330.000 vojakov kontroliralo granice. Uhapsili su oko 90.000 ljudi, ki su ilegalno prekoraknuli granicu. U decembru 2007. ljeta su proširili šengensku granicu unutar Europske unije. Tim je počela druga etapa asistencijske službe, ar onda su novo definirali asistencijsku službu.

Sada vojaki samo pomažu policiji
Od onda oko 1500 vojakov svako ljeto patrulira ne direktno na državnoj granici nego u okolici. Oni već nimaju dozvolu da uhapšu osumljene ljude, nego glavne zadaće su, da kontaktiraju policiju u sumljivom slučaju i da daju stanovnikom ćut sigurnosti. Zbog ovih zadaćov se je rodilo i dosta diskusijov unutar političkih strankov.

Od 2007. ljeta je policija 400 puti pravala pomoć vojakov a u 77 slučajev su vojaki stavili mjere za spašavanje žitka. 2.200 puti su vojaki asistencijske službe informirali policiju o sumljivi slučaji blizu granice.

Polag današnje odluke savjeta ministrov ćedu asistencijsku službu još u 2011. ljetu nastaviti, iako s reduciranim brojem vojakov. Stroški za asistencijsku službu u 2011. ljetu iznašaju 12,5 milioni eurov.

orf


to top