Od zutra valja vinjeta za 2011. ljeto

Vinjeta za 2011. ljeto ima farbu mango i stoji 76,50 eurov. Ova nalipnica se more kupiti kod 5.500 partnerov ASFINAG-a u Austriji i u inozemstvu. Od zutra se more jur koristiti nova vinjeta.

Vinjeta valja od 1. decembra ovoga ljeta do 31. januara 2012. ljeta. Lilasta vinjeta za 2010. ljeto valja još do 31. januara 2011. ljeta.

orf


to top