Biškup Živković danas u emisiji „Report”

U televizijskoj emisiji „Report” ćedu se danas baviti biškupom Egidijem Živkovićem. Tematizirat ćedu na primjer, da je biškup vrijeda potom, kad je stupio u službu, izminio perzonal centralnih odiljenj dijeceze.

Na primjer i školski ured dijeceze, crikvenu vlast ka je nadležna za učitelje za vjeronauk. U prinosu ćedu i govoriti kritičari biškupa. Emisija „Report” počinje u 21.05 na ORF 2.

orf


to top