Ministar Berlaković je u Zagrebu

Ministar za agrarne posle Niki Berlaković (ÖVP) je danas otputovao na dvodnevne službene razgovore u Zagreb. Danas će sudjelivati pri SWG-konferenciji ministrov za agrarne posle zemalj bivše Jugoslavije i Albanije, s kimi gaji dobre kontakte. Navečer će stretifiti hrvatskoga resornoga kolega Petra Čobakovića.

Austrijanski producenti hrane se predstavljaju
Zutra srijedu su predvidjeni sastanki s ministricom za okoliš, Marinom Matulović-Dropulić, ministrom za kulturu, Božom Biškupićem, i ministrom za regionalni razvoj, šumarstvo i vodoopskrbu, Božidarom Pankretićem.

Zvana toga će ministar Berlaković sudjelivati pri otvaranju Austrijskoga sajma u Zagrebu, pri kom se predstavljaju austrijanski producenti hrane.

orf


to top