Dvorac u Gijeci moguće sveučilišće

Dvorac u Gijeci bi mogao dostati prikgranični sveučilišni institut. Općinski tanač je to jur principijelno zaključio. Inicijator je konzorcij, u kom je zastupan privatni univerzitet Siegmunda Freuda Beč.
Planirani su post graduate-tečaji na područji medicine i sigurnosti. Je li će se ostvariti projekt, će se odlučiti u dojdući tajedni.

orf


to top