20 ljet Hrvatsko društvo u Koljnofu

Čer je Hrvatsko društvo Koljnofa svečevalo 20.-tu obljetnicu utemeljenja. Društvo je izraslo iz Hrvatskoga kluba, ki je bio aktivan u Koljnofu. Za prvoga predsjednika Hrvatskoga društva su si odibrali Franju Pajrića. Pajrić je bio duga ljeta direktor osnovne škole i je od 2002. ljeta u mirovini. Nasljedio ga je sadašnji načelnik Franjo Grubić.

Polag zakona 1990.-oga ljeta je bilo u Ugarskoj moguće, da se utemelji Hrvatsko društvo u Koljnofu, veli o početku tajnik društva Geza Völgy. Imali su prik 180 kotrigov. Cilj društva je bilo, da pod jednim krovu djeluju tamburaši, jačkari i tancoši. Uzato neka se gaji hrvatski jezik i da se postavu veze staroj domovini, tako Geza Völgy.

orf hrvati


to top