Tamburica 35 ljet gluši u Koljnofu

U Koljnofu su čer navečer svečevali 35. obljetnicu tamburanja u selu. Nastupile su različne tamburaške grupe, ke su sada aktivne u selu, a pozvali su si i prijateljske grupe. Sastavili su videoprojekciju kot i izložbu o djelovanju tamburašev.

Pomoć pri nabavljanju tamburic
Geza Völgy je rekao, da je najveći problem pred 35-timi ljeti bio, odakle zeti kvalitetne tambure. Komunistička vlast je naime prepovidala, da primu tambure iz „kapitalističkoga zapada”. Pri nabavljanju tamburic da je pomagao pokojni direktor Alfons Kornfeind od Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, a i tamburaško društvo iz Buševca u Hrvatskoj da je pri gostovanju u Koljnofu ostavilo ovde tambure.

Mnoge i uspješne tamburaške grupe
U Koljnofu sada posluje nekoliko tamburaških sastavov. Tako su pred jednim ljetom utemeljili tamburaški sastav „Štrabanci”, ki nastupa po mnogi seli hrvatskoga Gradišća. A ženska tamburaška grupa je ljetos oficijelno dostala priznanje kot najbolja grupa tamburašic Ugarske.

orf hrvati


to top