Drugi književni susreti u Koljnofu

Pri drugi internacionalni književni susreti u Koljnofu sudjeluje sedam književnikov iz Hrvatske, i istotoliko književnikov i urednikov iz Gradišća odnosno Ugarske. Književniki iz Hrvatske su čer u Velikom Borištofu školarom čitali pjesme i tekste za dicu. Poiskali su i Mali Borištof pak Filež. Danas književniki iz trih držav diskutiraju pitanje, kako je književnost manjine povezana s književnošću u Hrvatoj i kako se onde gleda i ocjenjuje.

orf hrvati


to top