Sjednica Djelatne zajednice svećenikov

Djelatna zajednica hrvatskih svećenikov je čer održala svoju prvu sjednicu pod novim peljačtvom, i to pod peljanjem biškupa Egidija Živkovića i biškupskoga vikara za Hrvate, Štefana Vukića. Hrvatski duhovniki su diskutirali o aktulani pitanji, skupni termini i o postojeći problemi. Kot je rekao biškupski vikar Vukić je bilo govora i o novi molitveni knjiga, na ki se jur duže djela.

Novi molitvenik s novim imenom skoro gotov
Pokidob da „Kruh nebeski” već nije za dostati, knau izdati potpuno novi molitvenik . Teksti da su većinom jur gotovi, još samo fali layout, veli vikar Vukić. On da se sada mora skrbiti zato, da molitvene knjige budu čim friže gotove i da bi mogle izajti jur kljetu. Vjerojatno će novi molitvenik dostati novo ime, da jur postoju neke ideje o naslovu ali to da se dosada još nije odlučilo, tako Štefan Vukić dalje.

orf hrvati


to top