S31 će se podužiti u manjoj varijanti

Poduženje S31 od Gornje Pulje prema ugarskoj granici će se realizirati u manjoj i lakocjenijoj varijanti i to ne kot brza cesta nego kot savezna cesta, ka će nositi naziv B61a. Ov plan su predstavili danas ministrica za infrastrukturu, Doris Bures (SPÖ) i zemaljski savjetnik za cestogradnju Helmut Bieler (SPÖ).

B61a: 43 milioni lakocijenija i 2013. gotova
Stroški ćedu znašati 37 namjesto 80 milioni eurov, a financiranje projekta će preuzeti savez je izjavila ministrica Bures. Gradnjom prvoga kusa ceste kanu početi kljetu, a cesta neka bude gotova 2013. ljeta, je izjavio zemaljski savjetnik Bieler. On računa s višimi stroški, ke će morati preuzeti zemlja Gradišće. Glede prometnih prognozov, ke govoru o 5.000 autov na dan, poduženje brze ceste S31 kot brza cesta ne more opravdati, je rekao predstojnik ASFINAG-a, Alois Schedl.

orf hrvati


to top