Stratégiai fontosságú a vízbázisok védelme

Európai Uniós támogatásból óvhatják meg a Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázist a szakemberek. Az elnyert támogatásnak köszönhetően nem csak az állapotfelmérés történhet meg, hanem többek között a vízbázis kútjainak felülvizsgálatát, és felszíni geofizikai vizsgálatokat is elvégeznek majd.

Havas András a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója a társulási tanácsülést követő nyitórendezvényen az ivóvíz védelmének fontosságát emelte ki. Reményét fejezte ki, hogy a projektben dolgozó partnerek, képesek lesznek jó és hatékony munkát végezni.

A soproni önkormányzatot képviselő dr. Simon István alpolgármester örömét fejezte ki, hogy az önrész nélküli, 100%-ban EU- finanszírozott összehozza a régió településeit, hiszen egy közös cél érdekében dolgoznak. Hangsúlyozta, hogy a víz, az ivóvíz a XXI. században stratégiai kérdéssé vált, ennél fogva a jelen projekt különösen fontos a régió számára, és erősíti a térség pozícióját.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 18 települési Önkormányzattal társulva 2008. december 12-én megalapította a Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulást, amely sikeresen pályázott a KEOP-2.2.3/A konstrukcióban a „Fertőszentmiklós-Hegykő vízbázis diagnosztikai vizsgálata” című pályázatával. A támogatási döntés értelmében a pályázaton elnyert összeg: 97.843.275 forint. Az elnyert támogatáshoz a Társulásnak nem kell önrészt biztosítania, a támogatási összeg 100%-ban fedezi a projekt költségeit.

A ’90-es évek elején indult el hazánk vízbázisvédelmi programja, ennek nyomán határozzák meg a szakemberek a földtani szempontból sérülékeny területeket: először diagnosztizálják magát a sérülékenységet, feltárják az okokat, majd kijelölik azokat a területeket, ahol korlátozásokat kell életbe léptetni.

A vízbázisvédelem jogszabályi hátterét a 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről című rendeletben foglalták össze, mely tartalmazza az egyes védőterülettel kapcsolatos intézkedéseket, korlátozásokat.

A vízbázisvédelem célja vízkészleteink szennyezőanyagoktól való megóvása, azok hosszú távú védelme, azaz megelőző tevékenység. A diagnosztikai vizsgálatok 2 fő munkarészből állnak, egyrészt a vízbázis területének, állapotának felmérése, azért, hogy a védőövezeti rendszer modellezéssel meghatározható legyen, másrészt pedig a szennyezőforrásokat alaposan megismerve az elkészített modell alapján a vízbázis biztonságba helyezését/védelmét szolgáló intézkedések kidolgozása.

A Hegykő-Fertőszentmiklósi vízmű a 85-ös út É.-i oldalán található, A ’80-as évek elején hat kútcsoportban, összesen 24 db kút létesült. A kutak 1984-93 között működtek. 1998-ban a vízellátó rendszer a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. kezelésébe került. A Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás által indított projektben az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

– állapotfelmérés,
– archív információk begyűjtése,
– szennyezőforrás feltárás,
– szennyezőforrás feltáró kutak tervezése, létesítése,
– felszíni geofizikai vizsgálatok,
– vízbázis kútjainak felülvizsgálata,
– észlelő kutak tervezése, engedélyezése, létesítése,
– izotóp és C14 vizsgálatok,
– egymásrahatás vizsgálatok,
– folyamatos észlelés, biztonságba helyezési terv,
– védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása,
– védőterület hatósági jóváhagyása.

A védőidomok és védőterületek kijelölési folyamata a hatósági határozat kiadásával és ennek következményeként a telekkönyvi bejegyzéssel ér véget.

sopron


to top