Uspješno naticanje u govoru u Koljnofu

U Koljnofu su danas priredili regionalno naticanje u lipom govoru “Mihovil Naković”. Sudjelivalo je oko 70 dice u starosti od 6 do 14 ljet. Došli su školari i školarice iz 10 škol Ugarske, ki se uču hrvatski jezik. Školari dolnjih razredov su recitirali gradišćanskohrvatsku pjesmu a starji školari su prezentirali jedan tekst.

Pregled dobitnikov ljetošnjega naticanja
I. kategorija (1. i 2. razred)
1. mjesto: Ester Grundner iz Bizonje, Kristof Habertler iz Gornjega Čatara
2. mjesto: Danica Handler iz Petrovoga Sela
3. mjesto: Neli Nagy iz Bizonje, Karmela Pajrić iz Koljnofa

II. kategorija (3. i 4. razred)
1. mjesto: Mate Pajrić iz Koljnofa
2. mjesto: Fani Kelemen iz Hrvatskoga Židana
3. mjesto: Reka Gutec, Dora Kolnhofer iz Narde

III. kategorija (5. i 6. razred)
1. mjesto: Tomaš Tarloš iz Koljnofa, Dragan Fucin iz Prisike
2. mjesto: Danijela Schlaffer iz Petrovoga Sela, Laura Popp iz Petrovoga Sela
3. mjesto: Dominik Šipoš iz Petrovoga Sela, Izabela Štaković iz Bizonje

IV. kategorija (7. i 8. razred)
1. mjesto: Silvana Pajrić iz Koljnofa
2. mjesto: Monika Meršić iz Hrvatskoga Židana
3. mjesto: Martin Garger iz Petrovoga Sela, Žofija Isak iz Petrovoga Sela

Žiri:
I. i II. kategorija: peljačica Zorica Benčić; člani: Petar Tyran, Monika Tašner-Egrešić
III. i IV. kategorija: peljač Mirko Berlaković; člani: Marija Stipković, Silvija Bucolić

Inicijatorka je autorica Matilda Bölcs
Naticanje u Koljnofu su priredili po 15. put. Pokrenulo je je Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj po ideji Matilde Bölcs.

orf hrvati


to top